การลงทุน

วันพุธ 22 มิถุนายน 2016 ใส่ความเห็น

เงินสด
– ผลตอบแทนต่ำ ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง
– ควรมีสำรองไว้อย่างน้อย 6 เท่าก่อนลงทุน
– หากจะมีไว้ใน port ให้อยู่ในส่วนของตราสารหนี้
– ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ หุ้น ทอง ตราสารหนี้ ต่างมีโอกาสมูลค่าลดลงได้พร้อม ๆ กัน การพักเงินไว้ใน เงินสดช่วยสร้างความมั่นคงให้กับ port ได้
– ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยนย้อนหลัง 10 ปี 1.99%
* เงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ กองทุนตลาดเงิน

ตราสารหนี้
– ผลตอบแทนต่ำ ความเสี่ยงต่ำ มีไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างรายได้
– ดอกเบี้ยขึ้น ราคา bond ตก
– ภาวะเงินเฟ้อสูง ๆ bond จะตกต่ำ ดอกเบี้ยที่ได้รับก็มีมูลค่าลดลง
– เลือกระยะเวลาถือตราสารหนี้ ให้ตรงกับระยะเวลาลงทุน
– ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี 5.5%
* พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนตราสารหนี้ RMF

ตราสารทุน
– ผลตอนแทนสูง ความเสี่ยงสูง มีไว้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ให้ port ในภาวะเศรษฐกินดี
– เศรษฐกิจเจริญเติบโต หุ้นจะทำกำไรได้ดี แต่ในช่วงซบเซา หรือวิกฤษเศรษฐกิจ อาจทำให้เกิดภาวะขาดทุนได้เกินกว่าที่จะคาดได้
– การถือครอง / ลงทุนหุ้นระยะยาว > 5 ปี ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาลงได้
– ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี 10.4%
* หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น กองทุน Index LTF RMF

ทองคำ
– ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง มีไว้เพื่อ protection port ลงทุน
– สภาวะเงินเฟ้อสูง ทองคำจะมีมูลค่าสูงและให้ผลตอบแทนดี
– การลงทุนเป็น port ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีทองคำใน port เสมอ
* ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ กองทุนทองคำ RMF

 

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

ประกัน

วันพุธ 22 มิถุนายน 2016 ใส่ความเห็น

ทำประกันเพื่อความคุ้มครองและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต

สะสมทรัพย์ – เน้นความคุ้มครองและออมเงิน
บำนาญ – เน้นการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียร
ตลอดชีพ – เน้นสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว
ชั่วระยะเวลา – เน้นความคุ้มครองชีวิต

IRR
– เวลาเลือกซื้อประกันต้องดูอันนี้
– เยอะดี
– เป็นตัวช่วยบอกว่าประกันแบบไหนดีกว่า

ความคุ้มครองแบบสั้น/ยาว
สั้น – เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน, ใกล้เกษียณ
ยาว – เหมาะกับผู้ที่มีรายได้แน่นอน, ต้องการคุ้มครองยาว

#ใครเหมาะกับประกันสุขภาพแบบใด

 • ผู้ป่วยใน – ไม่มีสวัสดิการ/ มีสวัสดิการแต่ไม่เพียงพอ
  – Admin อย่างน้อย 6 ชม.
  – ถ้าเบิกได้ต้อง
  1. จำเป็น
  1.1 ต้องรักษาที่ > การให้ยา เช่นให้น้ำเกลือ
  1.2 ต้องมีอาการเฝ้าดู เช่น มีความดันเกิน 148, ไข้ > 38
  2. ต้องแพทย์สั่ง
  3. ต้อง > 6 ชม.
  – กรณีมีทั้งแบบเหมา และแยก ให้เราเบิกแบบแยกใช้ก่อน แล้วค่อยหักเหมาะทีหลัง เพื่อใช้สิทธิ้ให้คุ้มค่า
  – แบบเหมา ค่าเบี้ยจะแพงกว่า
 • ผู้ป่วยนอก – ไม่มีสวัสดิการ/เจ็บป่วยบ่อย
 • โรคร้ายแรง – มีโอกาสเสี่ยง / กรรมพันธุ์ (มะเร็ง, หัวใจ, ความดันโลหิตสูง)
  ให้ดู 1. จ่ายตอนไหน จ่ายเมื่อตรวจพบ/ตอนตาย
  2. ตรวจพบระดับไหนถึงจะจ่าย
 • ชดเชยรายได้ – ไม่มีรายได้ประจำ / มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ
 • อุบัติเหตุ – เดินทางบ่อย / มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
  – ให้ดู ความคุ้มครอง, ชดเชย, ค่ารักษา

#ซื้อเดี่ยว VS ซื้อพ่วง

ซื้อเดี่ยว
 – ไม่ต้องมีสัญญาชีวิต
– ค่าเบี้ยอาจถูกกว่า
– บริษัทประกันมีโอกาสยกเลิกได้ตลอดเวลา
– หากลืมซื้อ เมื่อต้องการเคลม จะไม่มีความคุ้มครองแล้ว
* พอครบปีทำใหม่ ต้องพิจารณาใหม่ อาจจะถูกยกเลิกไม่รับทำได้

ซื้อพ่วง
– ต้องมีสัญญาหลักก่อน
– ทำได้ระยะยาวตลอดความคุ้มครองสัญญาหลัก
– ชำระเบี้ยพร้อมประกันหลัก ลดโอกาสลืมต่ออายุ
– ทุนขึ้นอยู่กับประกันหลัก

– รู้เป้าหมายว่าทำประกันเพื่ออะไร
– พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่
– เลือกแบบให้เหมาะกับเป้าหมาย

คำนวนทุนประกันที่เหมาะสม หากไม่พอให้เพิ่มความคุ้มครอง

หากทุนประกันที่ต้องการ สูงเกินกว่าจะจ่ายเบี้ยประกันไหว ให้ทยายทำบางส่วน หรือ เลือกแบบที่มีค่าเบี้ยต่ำ

#ควรเพิ่มทุนประกันเมื่อ…
ประกันเดิมหมด – ประกันที่มีอยู่สิ้นสุดความคุ้มครอง
มีคนที่รักเพิ่มขึ้น – มีครอบครัว มีลูก
มีของที่รักเพิ่มขึ้น – มีบ้านใหม่ มีรถใหม่
มีเงินเพิ่ม – รายได้เพิ่มขึ้น จ่ายเบี้ยได้สูงขึ้น ลดหย่อนภาษีเพิ่ม

#จ่ายเบี้ยไม่ไหว ทำไงดี?
:: เปลี่ยนงวดชำระ
:: กู้กรมธรรม์ 8 %
:: ปรับลดสัญญาเพิ่มเติม
:: ลดทุน
:: ขยายระยะเวลาคุ้มครอง – ขยายจากวันที่ทำเรื่องไปอีก 1 ปี
:: มูลค่าเงินสำเร็จ
:: เวนคืนเงินสด – ได้เงินคืน ประกันไม่คุ้มครอง

#ใช้ลดหย่อนภาษี
:: ตัวเอง
– ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุด 100,000 (สะสมทรัพย์/ตลอดชีพ/ชั่วระยะเวลา/บำนาญ)
– ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ไม่เกิน 200,000 (บำนาญ)
– กรมธรรม์มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
– มีผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม

:: พ่อแม่ (ประกันสุขภาพ)
– ลดหย่อนค่าเบี้ยทั้งพ่อและแม่รวม 15,000
– รายได้ของบุพการีต้องไม่เกิน 30,000

Ref: K-Expert

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

สมุดโน๊ตเล็ก ๆ

วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2016 ใส่ความเห็น

เมื่อวานไปเลือกซื้อสมุดโน๊ตเล็ก ๆ ที่ B2S (เคยคิดว่าอยากจะทำสมุดไม่มีเส้นขาย)
พอไปมุมที่ขาย ปรากฎว่า มีขายเป็นแถบเฉพาะสมุดเลย ต่างกัน ไซต์ สี ความหนา บาง ดีไซน์ …
(ในใจคิด กูทำแล้วจะขายได้มั้ย)

เลือกไปสักพัก ก็เห็นความแตกต่าง ว่าความรู้สึก ความนิยม ของแต่ละคนมันต่างกัน
แล้วก็เลือกมาได้เล่มนึง เป็นสมุดไม่มีเส้น เหมาะมือเรา จะไปจ่ายเงินละ
แว็บนึงคิด ไปดู muji ก่อน ไม่โอเค ค่อยมาซื้อที่นี่ก็ได้

พอไปดู muji ปรากฎว่า เลือกซื้อที่ muji แทน เพราะว่า ขนาดใส่กระเป๋าได้พอดี
ไม่หนาเกินไป แต่ก็แอบบางเกินไปหน่อย จำนวนแผ่นเหรอ ไม่ต้องพูดถึง จาก 240 เหลือ 40 กว่าแผ่น
(ก็บอกกับตัวเอง บ้าป่าวนะ ราคาใกล้เคียงกัน แต่เลือกที่เขียนได้น้อยกว่า
ด้วยความที่ใจอยากได้ muji อยู่แล้วเลย เอานะ ซื้อมาแล้ว)

เช้าวันนี้เลยลองมาเขียน เพื่อให้รู้ถึงความรู้สึกว่า เขียนแล้วจะรู้สึกไง
เริ่มเขียนแล้ว ว้าววว มันรู้สึกดีแบบนี้เอง ไม่แปลกที่มันจะแพงกว่า
เขียนแล้วนุ่ม ลื่น มันคงเหมาะกับการเขียนที่เวลานึกอะไรออกจริง ๆ

หมวดหมู่:สมุดโน๊ต, ์Notebook, muji

Note : ของฝากญี่ปุ่น

วันพุธ 11 พฤษภาคม 2016 ใส่ความเห็น

Ref: http://goo.gl/R2RjKU

2016-05-11_210658

Ref: http://goo.gl/DUzfST

2016-05-11_205348.jpg2016-05-11_210208.jpg

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

Excel | Hyperlink

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2015 ใส่ความเห็น

สูตรอยู่หน้า Hyperlink เพื่อเรียกไฟล์ book1, sheet name = A1

ExcelHyperlink
Book1

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

แนะนำอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า

วันพฤหัส 18 มิถุนายน 2015 ใส่ความเห็น

วันเสาร์ที่ 13/6/2015 ได้มีโอกาสเดินแถว ๆ เยาวราช… เดินครั้งนี้ตั้งใจไปซื้ออุปกรณ์ทำสบู่
แต่แล้วด้วยความที่มาแล้ว ขอเดินเที่ยว ดูอะไรไปเรื่อย ๆ ก่อน เลยนึกได้ว่าเคยอยากหาอะไหล่หม้อหุงข้าว

เนื่องจากที่บ้านใช้หม้อหุงข้าวดิจิตอล PANASONIC
ซึ่งตัวหม้อด้านในจะมีสารเคลือบ แล้วสารเคลือบหลุดออก เลยคิดจะหาซื้อตัวหม้อด้านในใหม่
เลยเดินหาแถวคลอมถม แต่ก็หาไม่เจอ เดินไปเรื่อย ๆ เจอร้าน SHARP แถวถนนจักรวรรดิ ถามพี่ที่ร้านเค้าแนะนำร้าน PANASONIC  ให้
เดินไปตามพี่เค้าบอก… ในที่สุดเราก็เจอร้านแล้ว เข้าไป แบบงง ๆ เพราะไม่ได้เตรียมตัว เครื่องรุ่นอะไรก็ไม่รู้
เลยโทรถามที่บ้าน… รู้รุ่นแล้วบอกพี่เค้าไป เค้าก็เช็คของ เช็คราคาให้ สรุปแล้ว หม้อด้านในราคาประมาณ 1,200-1,300
ซึ่งถ้าซื้อเครื่องใหม่ 3,200 เลยคิดว่าแบบนี้ซื้อใหม่ดีกว่า…

อยากเขียนแนะนำ เผื่อมีใครสนใจอยากหาอะไหล่ตัวอื่นแทน
เพราะก่อนหน้านี้อยากได้ข้อมูลแต่หาไม่เจอเลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เผื่อใครสักคนสินะ

พิกัด googlemap: 13.744066, 100.504731
จากแยกวัดตึก
ร้านจะอยู่ใกล้ ๆ ร้านทรงสมัยนะคะ
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

memo | สมอง กับ หนูดี วนิษา เรซ

วันพฤหัส 23 สิงหาคม 2012 ใส่ความเห็น

ดูรายการ “วู้ดดี้เกิดมาคุย” ย้อนหลังเกี่ยวกับสมอง เลยอยากช๊อตโน๊ตบางข้อความไว้ เผื่อมีประโยชน์กับคนอื่นเค้าบ้าง

การควบคุมสมอง ทำได้ด้วยการหายใจเข้าหนึ่งครั้ง

การนอนน้อย ความเครียด ทำให้สมองเลอะเลือน

ความเครียดเรื้อรั้ง เช่น อยู่กับงานที่ไม่รัก หรือแต่งงานกับคนที่เรารับนิสัยไม่ได้แล้ว ร่างกายจะหลั่งสารทำลายสมองในระยะยาว และทำลายอวัยวะที่บันทึก
ความจำ

ความเครียดเรื้อรั้ง (เครียด เบื่อ เซ็ง ท้อ) เป็นสาเหตุให้สมองเสื่อม หรือทำให้เราโง่ลง

สมองเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสพติดชีวิตประจำวัน ถ้าเราอยากเก่งเรื่องไหน ให้เราทำสิ่งนั้นเป็นกิจวัตร

การอ่านมีผลมากกับสมอง

คุณอย่าเชื่อสิ่งที่สมองบอกคุณตลอดเวลา คิดสิ่งที่คุณเห็น มันคือสิ่งที่เป็นจริง

สมองของเราเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (สมองสร้างสารเสพติดได้เอง)

สมองมักเสพติดกับความทุกข์ เพราะสมองจะถือว่าความทุกข์คือสิ่งจำเป็น ความสุขคือของฟุ่มเฟือย

ทุกอย่างที่เราคิด สมองจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจริง

ถ้าพรุ่งนี้อยากให้เกิดขึ้นจริง ก่อนนอนให้จินตนาการว่าเหมือนทำได้จริงแล้ว เพื่อเป็นการฝึกสมองให้เกิดขึ้นจริงได้ในวันรุ่งขึ้น (สมองจะทำซ้ำในสิ่งที่เราคิด)

การนอนช่วยให้มีความจำดีขึ้น

มนุษย์ถูกกำหนดด้วยวงจรของพระอาทิตย์

ถ้าเราตื่นยาก ตื่นมาแล้วงัวเงีย ให้ตื่นมาแล้วรีบเปิดหน้าต่างแล้วจ้องแสงอาทิตย์ เพื่อไปกระตุ้นเซลล์สมองให้เรารู้สึกสดชื่น

สมองทำงานตามดวงอาทิตย์

ควรนอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อให้ฮอร์โมนที่จะหลังพีคที่สุดตอนเที่ยงคืน

สมองพัฒนาได้ไม่มีวันหมดอายุ

อ้างอิง: รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย http://goo.gl/F8Nl3
…………ขอบคุณ คุณหนูดี วนิษา เรซ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.